و عبور باید کرد...

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

از سر بیکاری زدم شبکه نسیم...تو یه برنامه ای داشت با افراد صحبت می کرد و می پرسید چه آرزو هایی دارن اونا هم می گفتن...اگه با من مصاحبه می کردن می گفتم هیچ آرزویی ندارم...واقعا هم هیچ آرزویی ندارم...


*.به جز سلامتی و خوب بودن که آرزوی فطری همه است.

۳ نظر ۲۴ شهریور ۹۳ ، ۱۴:۲۸
مانا