و عبور باید کرد...

۹ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

در کل آدم حسودی هستم...

کسی رو هم که با زبونش اذیتم می کنه و بهم زخم زبون می زنه به روی خودش نمی آرم اما نمی تونم ببخشمش...

۳۱ تیر ۹۲ ، ۲۰:۳۰
مانا