و عبور باید کرد...

من

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۰۸:۳۰ ب.ظ

در کل آدم حسودی هستم...

کسی رو هم که با زبونش اذیتم می کنه و بهم زخم زبون می زنه به روی خودش نمی آرم اما نمی تونم ببخشمش...

۹۲/۰۴/۳۱
مانا